Tillit, trygghet og trivsel

Ledelse er en balansekunst. Jeg påberoper meg på ingen måte å ha funnet gullformelen, men «de tre T-ene» fungerer som en god rettesnor for min del.

Som leder må du prioritere mange hensyn. Du må takle ulike utfordringer og krav, både ovenfra, nedenfra og fra siden. Ingen er like og ulike mennesker krever ulik ledelse.

Likevel er det noen generelle «huskeregler» som jeg mener fungerer godt – uansett omgivelser.

For meg er selve grunnmuren i ledelse det å ha et positivt  menneskesyn. Alle kan få til det de vil! Alle kan endre seg! Det handler om din egen innstilling. Din egen handlekraft. Ingen andre styrer ditt liv. Du tar valgene! Så er jeg her som din leder for å støtte deg på veien.

Videre tror jeg mer på robuste relasjoner enn på harde KPI-er og tallfestede mål. Det å kjenne folkene du jobber med. Være engasjert og vise at man bryr seg om hele mennesket. Spørre folkene rundt deg om hvordan det går og hva de trenger av deg. Involvere og ansvarliggjøre. Lytte aktivt. Tørre å snakke om kommunikasjon. Tørre å gi hverandre ærlige tilbakemeldinger.

Nøyaktig hvor jeg plukket opp de tre T-ene husker jeg ikke, men dette er definitivt ikke min oppfinnelse. Noen revolusjon er de ikke, men for meg fungerer de som et sett verdier for mitt lederskap og en god rettesnor i hverdagen:

De tre T-ene:

  • TILLIT: Vi vil hverandre godt og støtter hverandre
  • TRYGGHET: Vi kan være åpne med hverandre og gi hverandre ærlige tilbakemeldinger
  • TRIVSEL: Vi trives i hverandres selskap og liker å jobbe sammen

I det lange løp tror jeg organisasjoner som tør å satse på en mer relasjonsorientert lederstil lykkes bedre. Det igjen henger tett sammen med å skape selvgående og smidige team, vågale, moderne og kundeorienterte organisasjoner som evner å snu seg raskt. Så gjelder det å ha overordnet kurs og retning på plass.

Slik sett føler jeg meg heldig som er en del av Hamar Media – hvor alt dette er prinsipper vi verdsetter høyt. Det hender forresten vi ser etter flere flinke kolleger – ta en titt da vel! 🙂

(Toppbilde: Dio Hasbi Saniskoro fra Pexels)

Les også:

Håvard Røste

Hei, stas at du er innom! Jeg har over 20 års erfaring fra ulike roller i skjæringspunktet mellom teknologi, medier og kommunikasjon. Utdannet innen systemutvikling og har alltid hatt enorm interesse for tek og medier, men har etter hvert også fått litt sansen for folk. Har hatt roller som journalist, redaktør, produktsjef, kommunikasjonsrådgiver, PR-sjef, daglig leder, prosjektleder og klyngeleder. I tillegg har jeg erfaring som gründer fra flere bedriftsetableringer. Er for tiden ansatt i den offensive mediebedriften Hamar Media hvor jeg har ansvar for området "Teknologi og Data". Når jeg ikke jobber med medier og tek er det trolig joggeskoene som slites ut, spader som settes i jorden eller malerkoster som svinges. Ellers blir fluestanga ALT for lite brukt! :-)