Junisøtmispel som gror

Nå har hekken av type junisøtmispel fått gro i fire år. Å joda, hekken vokser seg stadig større! For fire års tid siden falt valge…

Share

Read more Junisøtmispel som gror