Slik lærer du gjennom hele livet

Alle må lære hele livet, men hvordan gjør vi det? Det handler spesielt om én ting!

– Læring er ikke å fantasere om fjerne land, men å bygge en båt og krysse havet.
(Paul Moxnes)

I dagens digitale samfunn går alt fortere en noensinne. De 12 Gutenberg-øyeblikkene får stadig mer kraft. Det er vanskeligere enn noe gang å henge med. Aldri har det du lærte på skolen blitt raskere utdatert.

Arbeidslivet gjennomgår stor omstilling. Digitaliseringen skaper endringer, men også et hav av nye muligheter. Slik det gjorde da Spinning Jenny snudde opp ned på tekstilbransjen på 1700-tallet. Eller da Henry Ford gjorde bilen til allemannseie på 1920-tallet og fullstendig endret transportbransjen.

Ikke alle trenger å være eksperter i programmering, blockchain, 3D-printing eller AR og VR. Men vi bør alle vite nok om disse teknologiene til at vi kan forholde oss til dem. Alle bør løfte seg teknologisk. Det snakkes stadig mer om behovet for en læringsdugnad.

Heldigvis finnes det digitale ressurser som kan hjelpe deg å lære. Noen av disse fantastiske ressursene er samlet i bunnen av artikkelen her. Men – allverdens smarte plattformer vil imidlertid ikke hjelpe deg, om du ikke har den rette innstilingen.

Nøkkelen til læring
Psykologen Paul Moxnes utgav i 1981 boken «Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet». Her finnes et avsnitt om læring som rett og slett er episk. Teksten er senere gjengitt i bøker om ledelse og coaching. Here goes:

Vi lærer så lenge vi arbeider med å skape noe nytt. Vi lærer ikke av rutine, men av eksperimentering. Vi lærer av å gjøre det vi ikke vil, av å gjøre tilsynelatende irrasjonelle ting, følge tilsynelatende likegyldige impulser og arbeide hardt på områder vi ikke tidligere kjenner.

For under mosen vi hviler på, kan det være en helleristning, og bak det gamle tabernaklet kan det finnes en hemmelig dør.Vi lærer ved å åpne tusen nye dører. Bak én vil det finnes et spor. Vi lærer ved å søke der vi ikke venter å finne noe.

Vi lærer ved å handle først og tenke etterpå, og ikke omvendt. Vi lærer gjennom våre handlinger og ikke gjennom våre refleksjoner. Refleksjoner kan skape nye refleksjoner, men ikke ny handling. Læring er å oppdage ting som får konsekvenser for oss, som endrer våre handlinger, vårt tankesett og emosjonelle liv. Læring er foranding.

Læring er å nyttiggjøre seg de instrumenter, impulser og ressurser man har – å bruke det som synes ubrukelig, å anvende det tilsynelatende anvendbare. Læring er å hamre på stein med en treøks for siden å kunne skape en øks av jern.

Læring er å plante en gren og se at den visner, for deretter å plante en kongle og se at den vokser. Læring er å gjøre det man ikke vet. Læring er å oppdage. For å oppdage må du først gjøre en reise over ukjent hav. Mot ukjente horisonter. Til ukjent land. Læring er å våge å møte det ukjente.

Læring er å finne noe og kunne bruke det. Læring er å forstå, for det som ikke blir forstått kan heller ikke brukes. Læring er ikke å samle i lader, klebe i album, gjemme i skuffer. Læring er å smake, å veie, å betrakte, å blande, å beføle, å bite, å lytte, å lukte, å rispe, å male, å knuse og å bryte i stykker.

Læring er å ha kjennskap til og å anvende denne kjennskap. Læring er ikke å kunne grammatikken, men bruke språket. Læring er ikke å spekulere på hva månen er laget av, men å reise dit. Læring er ikke å forundres over lysets farge, men å bryte det gjennom et prisme. Læring er ikke å fantasere om fjerne land, men å bygge en båt og krysse havet.

Læring er handling.

Så hvordan handler DU for å lære mer? Hør gjerne fra deg under 🙂

Supre ressurser for digital læringsdugnad

(Kilde: Paul Moxnes’ «Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet», side 4.)
(Toppbilde: Johannes PlenioPexels)

Håvard Røste

Hei, stas at du er innom! Jeg har over 20 års erfaring fra ulike roller i skjæringspunktet mellom teknologi, medier og kommunikasjon. Utdannet innen systemutvikling og har alltid hatt enorm interesse for tek og medier, men har etter hvert også fått litt sansen for folk. Har hatt roller som journalist, redaktør, produktsjef, kommunikasjonsrådgiver, PR-sjef, daglig leder, prosjektleder og klyngeleder. I tillegg har jeg erfaring som gründer fra flere bedriftsetableringer. Er for tiden ansatt i den offensive mediebedriften Hamar Media hvor jeg har ansvar for området "Teknologi og Data". Når jeg ikke jobber med medier og tek er det trolig joggeskoene som slites ut, spader som settes i jorden eller malerkoster som svinges. Ellers blir fluestanga ALT for lite brukt! :-)