Morgenlandet Innlandet

Morgenlandet – hvor er nå det!

Det er her øst hvor en ny dag bryt fram over høgfjellet og storskogen. Det er det frodige Innlandet bak fjellryggene, lunt og spennende med rike ressurser og store muligheter.

I begynnelsen av eneveldet utgjorde Akershus, Hedemarken og Gudbrandsdalen ett amt. Etter hvert fant de danske enevoldsherskerne ut, sikkert under tvil, at Akershus fikk prøve å klare seg sjøl. Opplandenes amt ble dannet. Etter ca. 20 år, i 1781, ble det delt igjen. Grunnen var beredt for de nåværende Oppland og Hedmark fylker.

Det er de som mener at samkvemmet mellom de to fylkene er så intimt at grunnlaget for skilsmissen for over to hundre år siden ikke er tilstede. Oppland og Hedmark ble de to eneste fylker uten direkte tilgang til havet.

De er en enhet i naturrikdommer, kultur, næringsliv og folkelynne.

Dalene og høgfjellet, elvene og innlandshavene. De frodige kulturlandskapene. Skog så langt øyet rekker med rikdom, sjelebot og mystikk. Livskraftige by- og bygdelag.

Vi kan hvis vi vil bygge et godt «folkehjem>>, et samfunn i balanse. Vi kan nå målet, en tilstand hvor begrepet levestandard utvides til livsstandard.

En slik erkjennelse, som forlengst er der, vil forandre mye av det som i dag oppfattes som «<distriktsproblemer» i Innlandet til løfterike muligheter for framtida.

Ordene er hentet fra forordet i boken «Morgenlandet – Innlandet i ly av fjella», av tidligere statsminister Odvar Nordli, utgitt i 1991.

Over 30 år senere står ordene seg godt og er kanskje mer aktuelle enn noen gang. Både hva angår kultur, næringsliv, utfordringer og muligheter – vi er i samme båt i Innlandet.

Innlandet byr på det beste av by og bygd, med kort vei til resten av verden. Plass til å leve, rom til å puste. Med masse solid skaperkraft.

I Innlandet har vi naturressursene kombinert med et lynne og en tradisjon for å hjelpe hverandre. Bry oss. Heie på hverandre. Oppføre oss bra og gjøre gode ting – ikke nødvendigvis bare med hensikt å tjene mest mulig penger. Ha andre verdier enn de steinharde materialistiske.

Det er verdier som verden trenger, verdier som skaper gode og bærekraftige liv, også for våre etterkommere.

Verden trenger mer samarbeid, ikke mindre. Så også i Innlandet. Fremtidens utfordringer og muligheter håndteres best sammen med andre. Utfordringene er ikke bare nasjonale, men også globale. Da fungerer det dårlig å sitte på hver vår tue.

Samarbeid og partnerskap gir kraft. Kraft til å innovere, kraft til å møte fremtiden. Og vi har ingen tid å miste.

– Innlandet er rikt på verdier med framtida i seg, avslutter Nordli i boken. Det er jeg helt enig i. Og fremtiden er her nå.

Heia Innlandet, velkommen til fremtiden, velkommen til Morgen-Norge!

Les også:

Håvard Røste

Hei, stas at du er innom! Jeg har over 20 års erfaring fra ulike roller i skjæringspunktet mellom teknologi, medier og kommunikasjon. Utdannet innen systemutvikling og har alltid hatt enorm interesse for tek og medier, men har etter hvert også fått litt sansen for folk. Har hatt roller som journalist, redaktør, produktsjef, kommunikasjonsrådgiver, PR-sjef, daglig leder, prosjektleder og klyngeleder. I tillegg har jeg erfaring som gründer fra flere bedriftsetableringer. Er for tiden ansatt i den offensive mediebedriften Hamar Media hvor jeg har ansvar for området "Teknologi og Data". Når jeg ikke jobber med medier og tek er det trolig joggeskoene som slites ut, spader som settes i jorden eller malerkoster som svinges. Ellers blir fluestanga ALT for lite brukt! :-)