Lean på tre minutter

Lean er noe mange har hørt om, men kanskje ikke helt har fått grepet på. Her er (et forsøk på) en rask innføring!

Du har sikkert hørt snakk om hvordan Toyota og kom opp med «lean»– som inntil nylig førte Toyota til topp-plassering på listen over verdens mest verdifulle bilprodusenter.

Nå er nok ikke Lean grunnen alene til Toyotas suksess, men det er slett ikke bare Toyota som har lykkes med å ta i bruk lean som drifts- og ledelsestrategi.

Kundefokus, baby!
For det er nettopp det er Lean er: En strategi – som (selvsagt!) brukes for å oppnå et mål. Lean handler om å jobbe smartere –  alltid sette kunden først – og ha fokus på sluttleveransen mot kunden. At en ansatt er 100 % opptatt med en oppgave er ikke nødvendigvis det som gir best sluttresultat sett med kundens øyne.

Gjennom en lean-basert strategi engasjeres medarbeiderne til å skape såkalt flyteffektivtet for kunden. Hva er beste mulige leveranse sett fra kundens ståsted? Lean involverer medarbeiderne, gir folk medbestemmelse og forsøker å bygge en stadig lærings- og forbedringskultur.

Det er mange måter å ta i bruk en lean-basert drifts- og ledelsesstrategi på – og det handler om å svare på spørsmålet:

Hvilke virkemidler skaper mer flyteffektivitet, uten at det går utover ressurseffektiviteten* ?

*)  Ressurseffektivitet er den vanlige måten å tenke effektivitet på i næringslivet (det å utnytte ressursene så effektivt som mulig). Flyteffektivitet handler derimot om hvor lang tid organisasjonen bruker på å behandle en «enhet», f.eks. en vare eller tjeneste som skal produseres, en pasient som skal behandles e.l.

Det er flere virkemidler innen lean-teorien som kan tas i bruk for å øke flyteffektiviteten:

Lean er med andre ord så mye mer enn bare verktøy og metoder! Alt som hjelper oss med å eliminere, redusere og håndtere variasjon i en organisasjon er gode virkemidler for å sette i gang med en lean-basert strategi.

Men aller mest handler lean om å sette kunden først og ha fokus på det store bildet.

Mange småbedrifter og «startups» er nok automatisk «leane» ut i fra sin natur, men etter hvert som bedriften vokser blir separate avdelinger og silotankegang fort mer gjeldende. Da handler det om å ikke minste blikket på helheten – kundeorienteringen – å ha fokus på hele kundereisen. Lean handler mye om å unngå isolerte øyer med hver sin hersker!

Alt i alt kan lean – brukt riktig – ikke bare gi økt kvalitet i leveransene, men også gi økt motivasjon blant de ansatte gjennom medbestemmelse og involvering.

Ledelsen må med
Men det fordrer at du klarer å skape delaktighet og engasjement i organisasjonen – ikke minst forankring hos ledelsen.

Både bra for kunden og for arbeidsmiljøet? Wow, det er jo to fluer i en smekk det! Sett i gang med lean – og et bra sted å starte er å lese boken «Dette er Lean», av Niklas Modig og Pär Åhlström (som denne bloggen har hentet mye inspo fra). Anbefales!

Lykke til med kundeorienteringen! 🙂

Les også

Håvard Røste

Hei, stas at du er innom! Jeg har over 20 års erfaring fra ulike roller i skjæringspunktet mellom teknologi, medier og kommunikasjon. Utdannet innen systemutvikling og har alltid hatt enorm interesse for tek og medier, men har etter hvert også fått litt sansen for folk. Har hatt roller som journalist, redaktør, produktsjef, kommunikasjonsrådgiver, PR-sjef, daglig leder, prosjektleder og klyngeleder. I tillegg har jeg erfaring som gründer fra flere bedriftsetableringer. Er for tiden ansatt i den offensive mediebedriften Hamar Media hvor jeg har ansvar for området "Teknologi og Data". Når jeg ikke jobber med medier og tek er det trolig joggeskoene som slites ut, spader som settes i jorden eller malerkoster som svinges. Ellers blir fluestanga ALT for lite brukt! :-)