Et meningsfylt år i energibransjen

Da har det jaggu gått et helt år siden jeg begynte i ny jobb i energibransjen – nærmere bestemt som kommunikasjonsrådgiver i Eidsiva Energi.

Jeg gikk fra en rolle som selvstendig næringsdrivende innen mediebransjen, hvor jeg har jobbet med nasjonale nisjemedier i teknologisjangeren i bortimot 10 år.

Når jeg nå ser tilbake på det siste året kan jeg ikke si jeg angrer. Selvsagt savner man gamle, gode kolleger fra tid til annen, men valget av bransje føles helt riktig. Jeg har på en måte vokst litt fra å leke med teknologidingser, selv om jeg fortsatt følger mye med der i gata også. Men energibransjen føles viktigere på en måte – mer meningsfylt. Uten strøm er det ingen dingser å leke med. Uten strøm stopper verden opp. Strøm er blitt en basisvare omtrent på linje med luft og vann.

Samtidig er energibransjen krevende. Læringskurven har ikke uventet vært stupbratt. Som kommunikasjonsrådgiver jobber jeg mye med å forenkle, folkeliggjøre og spisse budskap. Det er ikke bare-bare alltid, når det selv for oss om  jobber i bransjen er vanskelig å forstå hvordan ting fungerer –  for eksempel hvordan kraftmarkedet virker. Hva styrer strømprisen – hvordan henger alt i hop? Her har nok bransjen også en vei å gå, i forhold til å samkjøre budskap og forenkle produktene sine.

Energibransjen er etter min mening temmelig uoversiktlig, med mange aktører – politikere, myndigheter, Statnett, NVE, Nord Pool, bransjeorganisasjoner og kraftprodusentene selv, for å nevne noen. I tillegg finnes det en del selvutnevnte eksperter og ikke rent få synsere. Men det er flott at folk har en mening. Alt dette er også med på å gjøre bransjen spennende sett fra min egen arbeidshverdag – ikke minst det å prøve å bidra til å forklare, forenkle og avmystifisere bransjen for folk flest.

Med begge føttene i energibransjen har jeg også fått øynene mer opp for klima- og miljøspørsmål. Jeg har hatt gleden av prøvekjøre mange elbiler det siste året, og dette med elektrifisering av transportsektoren brenner jeg veldig for. Vi er nødt til å forstå at de fossile energikildene tar slutt en gang – og det er trolig ikke veldig mange tiår til. Samtidig vet vi at disse energikildene forurenser – mens norsk vannkraft er en ren fornybar energikilde.

Vi er sånn sett heldige her til lands – som har så mye vannkraft. Evig fornybar energi som er ren og miljøvennlig. Når vi nå også kommer bra i gang med bioenergi og vindkraft, har vi enda flere fornybare energikilder å lene oss på. Men samtidig er kraftsystemet vårt væravhengig – og det gjør det utfordrende. Vi kan ikke bare når som helst trykke på en knapp og starte opp et gass-, kull- aller atomkraftverk, vi er avhengige av nok nedbør.

Slik sett har de siste par årene vært en utfordring for bransjen. Aldri før har vi sett en situasjon med lavere fyllingsgrad i norske vannmagasiner enn nå. Sammen med utfordrende energisituasjoner i andre deler av verden fører dette til høye strømpriser – trolig langt utover sommeren. Heldigvis bruker vi langt mindre strøm om sommeren, slik at regningen for deg og meg blir lavere. Men det sier noe om hvor viktig energi er blitt for verden – og at vi alle er i samme båt. Vi er en del av et større system, vi lever alle på samme klode og har et felles ansvar for å forvalte ressursene og ta vare på miljøet.

Jeg gleder meg stort til å ta fatt på det neste året i denne spennende bransjen. Jeg er optimist, både med tanke på den kortsiktige energisituasjonen, men også når det gjelder de miljømessige utfordringene vi står ovenfor. Jeg gleder meg til å være en del av denne utrolig viktige, meningsfylte og utfordrende bransjen i tiden fremover.

Med ønske om en mild og våt vår! 🙂

 

Håvard Røste

Hei, stas at du er innom! Jeg har over 20 års erfaring fra ulike roller i skjæringspunktet mellom teknologi, medier og kommunikasjon. Utdannet innen systemutvikling og har alltid hatt enorm interesse for tek og medier, men har etter hvert også fått litt sansen for folk. Har hatt roller som journalist, redaktør, produktsjef, kommunikasjonsrådgiver, PR-sjef, daglig leder, prosjektleder og klyngeleder. I tillegg har jeg erfaring som gründer fra flere bedriftsetableringer. Er for tiden ansatt i den offensive mediebedriften Hamar Media hvor jeg har ansvar for området "Teknologi og Data". Når jeg ikke jobber med medier og tek er det trolig joggeskoene som slites ut, spader som settes i jorden eller malerkoster som svinges. Ellers blir fluestanga ALT for lite brukt! :-)